Openbare biblioteek Amsterdam

Digital OBA

Het product “Digital OBA” begeleidt de luie bezoeker in een paar simpele stappen door de bibliotheek naar zijn of haar gewenste item. Dit zal de medewerkers van de OBA ontlasten van de extra onnodige taken.

Bekijk het prototype

De uitdaging

De uitdaging van dit project is het helpen navigeren van de bezoekers om hen het aanwezige materiaal dat hij/zij zoekt, eenvoudiger te laten vinden, zodat het personeel minder belast wordt. Er zal er een interactieve toepassing ontworpen worden waar het digitale navigeren overloopt in fysiek navigeren en een ervaring creëert die bij de gekozen doelgroep past.

 
Wanneer gemaakt
Februari 2019 tot April 2020
Opdrachtgever
OBA, HvA
Type opdracht
Individuele opdracht, intern in de OBA.
Mijn rol in het project
Concepting, UX Research, Design, Testen en Prototype
Persona's

De doelgroep

Dit project is gericht op de doelgroep “de luie bezoeker van de OBA”. Dit is de bezoeker die geen zin heeft om zelf binnen de bibliotheek op zoek te gaan naar een boek. Het probleem van de doelgroep is dat zij het liefst snel de gewenste items vindt en vervolgens weer naar huis zou willen gaan.
Ze zijn redelijk onbekend in de OBA en denken daarom begeleiding nodig te hebben om snel klaar te zijn. Door hen op een alternatieve manier de begeleiding te bieden die zij nodig hebben, zal de ervaring worden verbeterd en de OBA-medewerkers worden ontlast.

Het probleem

De luie bezoeker in de OBA heeft als probleem dat ze te snel om de hulp vragen van een medewerker, zonder zelf eerst op zoek te gaan. Vervolgens worden zij door de medewerker alsnog naar de catalogus verwezen om het zelf uit te zoeken, omdat zij deze soort bezoeker herkennen en graag willen dat ze eer het zelf proberen te vinden.
De medewerkers zijn er om bezoekers te helpen, maar willen enkel de bezoekers helpen die ergens niet uit komen. Per afdeling zijn er al weinig medewerkers beschikbaar en naast het helpen van bezoekers hebben ze genoeg andere taken.

Het probleem illustratie

Hoe kan de OBA Oosterdok ervoor zorgen dat luie bezoekers tussen de 20 en 30 jaar oud in de bibliotheek zelf opzoek gaan naar het item dat zij zoeken, zodat de medewerkers geen onnodige vragen krijgen?

Het concept illustratie

Het concept

De oplossing is een web-app die de bezoeker zowel thuis als in de OBA kan gebruiken. Deze web-app begeleidt de bezoeker in een paar simpele stappen naar het boek toe, net zoals ze zouden verwachten van de medewerker. De luie bezoeker hoeft nu alleen het item dat hij/zij wil, op te zoeken in de app en de begeleiding te volgen.
De web-app is toegankelijk, makkelijk toepasbaar in de OBA en wordt bestuurd door enkele simpele stappen waardoor het aanspreken van een medewerker meer moeite kost dan het gebruiken van de web-app.

Bekijk het volledige prototype

Het resultaat

Tijdens dit project kregen wij de kans om onderzoek te doen en een product te bedenken, terwijl wij een werkplek kregen in de OBA. Een volledige etage was voor ons vrij gemaakt, zodat wij dan zo dicht bij de locatie waren dat er elke dag wel iets van onderzoek naar de bezoekers gedaan kon worden. Door middel van onder andere: observaties en interviews is er onderzoek gedaan naar de problemen en behoeften van de bezoekers van de OBA. Aan de hand van het onderzoek is het concept “Digital OBA” ontstaan en uitgewerkt in een klikbaar prototype.
Het opgeleverde product van dit project is een web-app die de luie bezoeker in een paar simpele stappen naar zijn of haar boek begeleidt.

Het resultaat illustratie